Du är här

Ungmo

Här tar vi emot unga kvinnor, från 16 år, som väntar på förlossning eller redan fått barn. Kvinnorna har bedömts vara i behov av stöd i sin föräldraroll och anknytningen till barnet.

Boendet ligger i Linköping och består av en stor lägenhet med tre boenderum och generösa gemensamhetsutrymmen. 

På enheten har vi en hög personaltäthet på plats dygnet runt. På UngMo strävar vi efter att tillgodose de individuella behoven, att klienten känner meningsfullhet, delaktighet och känner sig ansvarstagande och kompetent i sin föräldraroll.

UngMo ser till individens behov, hjälper till med stöd i anknytningen till barnet, hjälp med myndighetskontakter och samordna insatser, information och utbildning kring föräldraskap, barns behov och utveckling.