Du är här

HVB Eriksberg

HVB Eriksberg tar emot flickor och pojkar mellan 16-20 år. Vår grundidé är att ge stöd åt dem med störst behov, alternativt den målgrupp som skulle kunna påverkas negativt av att bo på ett kollektivt HVB. Detta för att minska påverkan från andra boende.

Välkommen till HVB Eriksberg, där vi erbjuder boende i en fastighet med 13 stycken lägenheter. Vår målsättning är en stödjande miljö som möjliggör personlig utveckling och välbefinnande för den unge. Fokus ligger på individuell behandling som anpassas efter varje ungdoms unika behov.

Om enheten

Eriksberg HVB med 13 lägenheter var och en utrustad för eget hushåll, ligger på centrala Hisingen, Göteborg.

Målgrupp 

Flickor och pojkar mellan 16-20 år som har upplevt ogynnsamma miljöer, haft erfarenheter av droger och kriminalitet, samt kämpar med svårigheter i relationer och känsloreglering. 

Arbetssätt

Fokuset ligger på individuell behandling som anpassas efter varje ungdoms behov av insats.
Inga gemensamma aktiviteter eller utrymmen finns på boendet. Vi strävar efter att integrera sysselsättning, antingen genom skola eller praktik.Våra behandlingsmetoder inkluderar Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), re-PULSE, Motiverande samtal (MI), återfallsprevention (ÅP), ADL och färdighetsträning för att stödja varje individ på deras väg mot välmående.

Personal 

Personalen är närvarande dygnet runt och vi har en högre personaltäthet för att säkerställa en trygg miljö med lång erfarenhet av behandlingsarbete.