Du är här

HVB Ugglegatan

HVB Ugglegatan är ett litet boende med 5 lägenheter där intensiv behandling bedrivs. Vi har ett unikt koncept som är framtaget för att kunna tillgodose behov hos flickor eller transpersoner, som traditionella HVB har svårt att lösa.

HVB Ugglegatan ålder 14-20 år. Vi bedriver psykosocial behandling med KBT och DBT som grundmetod i verksamheten. 
Vi har hög personaltäthet och arbetar helt individuellt med de boende i deras separata lägenheter, som är placerade i en gemensam trappuppgång. Vi anpassar behandlingsupplägget utifrån den enskilda individens behov samt utifrån uppdragsformulering från socialtjänst. Vi har hög personaltäthet samt vaken natt. 

Vår grundidé är att ge stöd åt dem med störst behov, alternativt den målgrupp som skulle kunna påverkas negativt av att bo på ett kollektivt HVB. Detta för att minska påverkan från andra boende. 

Resurs- och behovstrappa.
Vi är en verksamhet som riktar sig främst till klienter med stora behov och vi tecknar individuella avtal vid placering. Det som är avgörande för vilken nivå klienten hamnar på är styrt av behov och ålder. 

Stödboende/Utsluss

Som den förlägning HVB Ugglegatans verksamhet har vi även ett litet stödboende som kan fungera som ett naturligt utvecklingssteg från HVB -hemmet. Även här har vi en resurs- och behovstrappa där vi kan anpassa stödnivån utifrån den boendets behov. Flickorna/transpersonerna har här möjligheten att behålla sina tidigare kontaktpersoner och övrig sedan tidigare känd personal för att kunna ta stegen ut i samhället på ett så tryggt sätt som möjligt.