Du är här

HVB Ugglegatan

HVB Ugglegatan erbjuder psykosocial behandling för flickor och transpersoner mellan 14-20 år, som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende.

Välkommen till HVB Ugglegatan som är ett litet boende med 5 lägenheter där intensiv behandling bedrivs. Vi har ett unikt koncept som är framtaget för att kunna tillgodose behov hos flickor eller transpersoner, som traditionella HVB-hem har svårt att lösa.

Vi bedriver psykosocial behandling med KBT och DBT som grundmetod i verksamheten. 
Vi har hög personaltäthet och arbetar helt individuellt med de boende i deras separata lägenheter, som är placerade i en gemensam trappuppgång. Vi anpassar behandlingsupplägget utifrån den enskilda individens behov samt utifrån uppdragsformulering från socialtjänst. Vi har hög personaltäthet samt vaken natt. 

Vår grundidé är att ge stöd åt dem med störst behov, alternativt den målgrupp som skulle kunna påverkas negativt av att bo på ett kollektivt HVB. Detta för att minska påverkan från andra boende. 

Resurs- och behovstrappa

Vi är en verksamhet som riktar sig främst till klienter med stora behov och vi tecknar individuella avtal vid placering. Det som är avgörande för vilken nivå klienten hamnar på är styrt av behov och ålder. 

Stödboende/Utsluss

Som en förlängning av HVB Ugglegatans verksamhet har vi även ett litet stödboende som kan fungera som ett naturligt utvecklingssteg från HVB -hemmet. Även här har vi en resurs- och behovstrappa där vi kan anpassa stödnivån utifrån den boendes behov. De boende har här möjligheten att behålla sina tidigare kontaktpersoner och övrig sedan tidigare känd personal för att kunna ta steget ut i samhället på ett så tryggt sätt som möjligt.