Du är här

HVB Rundelsgatan B,C

Målgruppen är pojkar och flickor i åldern 16-21 år som vistas i olämpliga miljöer, provat på droger och kriminalitet,  har relationssvårigheter och svårt med känsloreglering.

Active HVB Rundelsgatan B,C har 10 fullt utrustade lägenheter samt en större personallägenhet belägna i två trappuppgångar. I Källaren har vi en lokal med gym och pingisbord. Boendet är bemannat dygnet runt, nattetid med vaken natt. 

Vi lägger stor vikt vid sysselsättning och antingen går klienterna i skolan, annars har vi väl upparbetade kontakter för praktik. Vi är flexibla och utgår ifrån tankesättet att vi ska anpassa metoden utifrån ungdomens förutsättningar, snarare än att pressa in personen i ett på förhand färdigt koncept. All behandling är individuell och metoder vi använder oss av är Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP), ADL och färdighetsträning.