Du är här

IHF - Familjebehandling

IHF är en manualstyrd och effektutvärderad metod. Den riktar sig till familjer med komplexa psykosociala problem där målet är att barnen ska bo kvar hemma.

Behandlingen sker både i hemmet och i Active Omsorgs lokaler. Ett team bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare finns nära till hands för familjen. Samordnaren ansvarar för kontakten med socialtjänst och andra myndigheter, familjebehandlaren fokuserar på föräldrarna medan ungdomsbehandlaren främst jobbar med barnen och ungdomarna i familjen. 

Teamet finns tillgängligt dagar, kvällar och helger för familjen under en relativt kort men intensiv period. Målet är att stärka banden i familjen och förbättra beteenden och relationer.