Du är här

IHF - Familjebehandling

Familjebehandlingen riktar sig till familjer med komplexa psykosociala problem där målet är att barnen ska bo kvar hemma.

Behandlingen kan ske både i hemmet och i Active Omsorgs lokaler i Linköping. Det kan vara en eller två behandlare inne i familjen som finns nära till hands för familjen. En av behandlarna är mer koncentrerad på föräldrarna och på kontakten med socialtjänst, skola samt eventuellt andra aktörer. Den andra behandlaren är fokuserad på ungdomen och det stöd ungdomen behöver för att hantera situationen i familjen.

Personalen från Active Omsorg finns tillgänglig dagar, kvällar och även helger för familjen under en period. Målet är att stärka banden mellan familjemedlemmarna och förbättra beteenden och relationerna mellan dem.

Behandlingen riktar sig till att hela familjen ska få stöd och behandling för att få till en varaktig förändring i familjesystemet. Detta ska leda till ett mer positivt familjeklimat där alla får vara en del av familjen för att undvika placering av ungdomen utanför hemmet.

Vi är därför både på plats i hemmet, eller andra platser där familjen upplever vardagen och har även nära samarbete med skola, BUP och andra aktörer som finns kopplade till familjen.

Förändringsprocessen som sker i familjers hemmiljö medför en ökad förutsättning för att det ska bli en långsiktig och hållbar familjesituation.

Familjebehandling: Förändringsarbetet maximeras om alla delar i ett system deltar och upplever tillhörighet och en känsla av att de är behövda. Därför är det av stor vikt att alla familjemedlemmar deltar i förändringsprocessen.

Exempel på problematiska Familjesituationer:

  • Stora konflikter i vardagen
  • Barn/ungdomar som uppvisar beteendeproblem och har svårt att följa föäldrars regler och gränser
  • Barn/ungdomar som har svårt med relationer och att umgås med jämlika
  • Stora skolproblem
  • Psykiskt dåligt mående hos barn och såväl som hos föräldrar
  • Föräldrar som av olika skäl har svårt att utöva ett konsekvent och skyddande föräldraskap
  • Det är viktigt att det finns samtycke från alla parter för att kunna starta upp behandlingen

För att följa upp effekterna använder vi oss av standardiserade mätinstrument som:

  •  Familjeklimat, Livets stege, mm.

Vid kontakt:
Active Omsorgs Öppenvård
Gunilla Hellström-Johnsson, ansvarig chef: 013-46 50 664 / 073-393 19 36
gunilla.h.johnsson@activeomsorg.se

Liza Lindbom, samordnare: 072-181 98 32
liza.lindbom@activeomsorg.se