Du är här

IHF - Familjebehandling

IHF är en manualstyrd och effektutvärderad metod. Den riktar sig till familjer med komplexa psykosociala problem där målet är att barnen ska bo kvar hemma.

Behandlingen sker både i hemmet och i Active Omsorgs lokaler. Man jobbar i team bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare. Samordnaren ansvarar för kontakten med socialtjänst och andra myndigheter, familjebehandlaren fokuserar på föräldrarna medan ungdomsbehandlaren främst jobbar med barnen och ungdomarna i familjen. Teamet finns tillgängligt dagar, kvällar och helger för familjen under en relativt kort men intensiv period. Målet är att stärka banden i familjen och att förbättra beteenden och relationer.