Du är här

HVB Vasavägen

HVB Vasavägen tar emot pojkar och flickor i åldern 16-20 år som vistas i olämpliga miljöer, provat på droger och kriminalitet,  har relationssvårigheter och svårt med känsloreglering. 

HVB Vasavägen består av 12 stycken lägenheter i samma fastighet, samtliga med eget hushåll. Alla lägenheter är fullt utrustade samt två personallägenheter. 

Boendet har vaken personal dygnet runt och en högre personaltäthet. 

All behandling sker individuellt utifrån ungdomens behov. På boendet finns inga gemensamma aktiviteter eller utrymmen. 

Vi lägger stor vikt vid att ungdomen har en sysselsättning, antingen form av skola eller praktik. Verksamheten har en egen praktiksamordnare.

Metoder vi anväder oss av är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), re-PULSE, Motiverande intervju (MI), återfallsprevention (ÅP), ADL och färdighetsträning.