Du är här

HVB Vasavägen

HVB Vasavägen tar emot pojkar och flickor i åldern 16-20 år som vistas i olämpliga miljöer, provat på droger och kriminalitet,  har relationssvårigheter och svårt med känsloreglering. 

Välkommen till HVB Vasavägen där vi erbjuder boende i en fastighet med 12 stycken lägenheter. Vår målsättning är en stödjande miljö som möjliggör personlig utveckling och välbefinnande för den unge. Fokus ligger på individuell behandling som anpassas efter varje ungdoms unika behov.

Om enheten

Boendet består av 12 stycken lägenheter i samma fastighet, samtliga med eget hushåll. Alla lägenheter är fullt utrustade samt två personallägenheter. 
På boendet finns inga gemensamma aktiviteter eller utrymmen. Vi lägger stor vikt vid att ungdomen har en sysselsättning, antingen form av skola eller praktik.
Verksamheten har en egen praktiksamordnare.

Målgrupp

HVB Vasavägen tar emot pojkar och flickor i åldern 16-20 år som vistas i olämpliga miljöer, provat på droger och kriminalitet,  har relationssvårigheter och svårt med känsloreglering. 

Arbetssätt

All behandling sker individuellt utifrån ungdomens behov. Metoder vi använder oss av är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), re-PULSE, Motiverande intervju (MI), återfallsprevention (ÅP), ADL och färdighetsträning.

Personal

Boendet har vaken personal dygnet runt och en högre personaltäthet.