Du är här

Ugglegatans Stödboende

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-20 år som tidigare varit placerade för psykosocial problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation. 

Stödboendet ligger i ett lugnt bostadsområde med ca 15 minuters gångväg till centrala Linköping och bra bussförbindelser. Verksamheten består av 4 lägenheter, samtliga belägna i ett mindre bostadshus.

Enheten ligger nära HVB Ugglegatan där det finns tillgång till personal dygnet runt.

Stödet anpassas efter ungdomens behov av stöd i vardagen men med stort fokus på daglig struktur, sysselsättning och ADL. Målsättningen är att ungdomen på sikt ska klara av ett eget boende och kunna leva ett självständigt liv.

De som bor hos oss kan ha bott på HVB-hem tidigare men kommer ibland till oss för en första placering. Vi har möjlighet att med kort varsel utöka stödet för en enskild ungdom och kan även tillfälligt eller för en längre period erbjuda plats på något av våra HVB-hem om behovet skulle uppstå. Just flexibiliteten och möjligheten att erbjuda klienten en vårdkedja där varje steg är förutsägbart, ser vi inom Active Omsorg som en av våra styrkor.