Du är här

HVB Sandgatan

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-20 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som vistas i olämpliga miljöer och som tidigare fått behandling för drogmissbruk men som idag är drogfria.

Active HVB Sandgatan har 8 stycken lägenheter, samt en personallägenhet beläget i en trappuppgång. Personallägenheten är bemannad dygnet runt. Alla lägenheter är möblerade och basutrustade. Ikällaren finns det tillgång till gym och tvättstuga. All behandling sker individuellt och det finns inga gemensama aktiviteter eller utrymmen. 

VI har ett salutogent förhållningssätt och eftersträvar att ungdomarna som bor hos oss ska kunna ha en fungerade vardag med god struktur. Baseni vår värdegrund är att alla människor alltid gör så gott de kan i alla situationer. För att bo på HVB Sandgatan ser vi att ungdomen behöver ha en sysselsättning, som skola eller praktik. Vi har kontakter både inom skola och praktik för att snabbt kunna få ungdomarna in i sysselsättning. 

Verksamhetens mål är att genom träningsboende och behandling stäkra ungdomens fördigheter inför ett självständigt fungerande liv. Hur boendet utformas beror helt på individens situation och planeras tillsammans med ansvarig socilasekreterare med utgångspunkt i ungdomens behov och önskemål. 

Metoder och förhållningssätt vi använder oss av är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Traumamedveten omsorg (TMO), Feedback informed treatment (FIT), Motiverande samtal (MI), ADL och färdighetsträning.