Du är här

HVB Rundelsgatan

Målgruppen är flickor eller transpersoner i åldern 14-21 år med psykosocial problematik. Det är vanligt förekommande med neuropsykiatriska diagnoser, personlighetsstörningar, självskadebeteende, suicidtankar och relationssvårigheter.

Active HVB Rundelsgatan är ett litet och familjärt boende där en intensiv behandling bedrivs. Vi har ett unikt koncept som är framtaget för att kunna tillgodose behov hos flickor eller transpersoner, som är svåra att tillfredsställa på mer traditionella HVB. Verksamhetens målsättning är att fylla en lucka där placering hos oss kan förhindra en tvångsplacering och ge stöd åt dem med störst behov.

Om enheten

Verksamheten består av 5 st lägenheter i samma fastighet med en personallägenhet på borrenplanet. Flickorna bor helt separat från varandra i varsin trerumslägenhet om sovrum, vardagsrum, kök, badrum samt personalrum. 

Målgrupp

Målgruppen är flickor eller transpersoner i åldern 14-21 år med psykosocial problematik som att befinna sig i riskmiljöer, riskbruk, gränssättning- och beteendeproblematik. Det är vanligt förekommande med neuropsykiatriska diagnoser, personlighetsstörningar, självskadebeteende, suicidtankar och relationella svårigheter.

Arbetssätt

Vi har ett salutogent förhållningssätt och eftersträvar att flickorna som bor hos oss ska kunna ha en fungerande vardag med god struktur. Basen i vår värdegrund är att alla människor alltid gör så gott de kan i alla situationer. Vi är flexibla och utgår ifrån tankesättet att vi ska anpassa metoden utifrån ungdomens förutsättningar, snarare än att pressa in personen i ett på förhand färdigt koncept. Vi vet att människor ibland behöver många chanser för att våga bryta destruktiva mönster och ger därför inte upp på våra ungdomar så länge vi kan arbeta behandlande med dem. Metoder vi använder oss av är Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP), ADL och färdighetsträning.

Personal

Vi har hög personaltäthet och personal med specialinriktningar inom området psykosocialt behandlingsarbete och har därmed möjlighet att skräddarsy behandling utifrån ungdomarnas behov. Vi är alltid minst tre personer i tjänst och kan vid behov vara med flickan i hennes lägenhet dygnet runt. Det är alltid bemannat med en sovande jour samt en vaken natt.

Här kan du se alla våra enheter!