Du är här

HVB Ungdomsboende

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-21 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk men som idag är drogfria.

Active HVB Ungdomsboende består av 10 stycken lägenheter i samma fastighet, samtliga med eget hushåll. Alla lägenheter är möblerade och basutrustade. På bottenplan finns en personallägenhet som är bemannad dygnet runt. All behandling sker individuellt och det finns inga gemensamma aktiviteter eller utrymmen.

Verksamhetens mål är att genom träningsboende och behandling stärka ungdomens färdigheter inför ett självständigt fungerande liv. Hur boendet utformas beror helt på individens situation och planeras tillsammans med ansvarig socialsekreterare med utgångspunkt i ungdomens behov och önskemål. 

Metoder vi använder oss av är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Motiverande intervju (MI), återfallsprevention (ÅP), ADL och färdighetsträning. 

I vår verksamhet utgår vi från att alla människor kan göra positiva förändringar i sina liv.