Du är här

HVB Ungdomsboende

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-22 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk men som idag är drogfria.

Active HVB Ungdomsboende har 10 stycken lägenheter, samt en personallägenhet beläget i en och samma trappuppgång. Personallägenheten är bemannad dygnet runt och nattetid cirkulerar en vaken nattpersonal på boendet. Alla lägenheter är möblerade och basutrustade. Det finns tillgång till gym och tvättstuga i källaren. All behandling sker individuellt och det finns inga gemensamma aktiviteter eller utrymmen.

Vi har ett salutogent förhållningssätt och eftersträvar att ungdomarna som bor hos oss ska kunna ha en fungerande vardag med god struktur. Basen i vår värdegrund är att alla människor alltid gör så gott de kan i alla situationer. För att bo på HVB Ungdomsboende ser vi att ungdomen behöver ha en sysselsättning, som skola eller praktik. Vi har kontakter både inom skola och praktik för att snabbt kunna få ungdomarna in i sysselsättning. 

Verksamhetens mål är att genom träningsboende och behandling stärka ungdomens färdigheter inför ett självständigt, fungerande liv. Hur boendet utformas beror helt på individens situation. Det planeras tillsammans med ansvarig socialsekreterare med utgångspunkt i ungdomens behov och önskemål.

Metoder och förhållningssätt vi använder oss av är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Traumamedveten omsorg (TMO), Feedback informed treatment (FIT), Motiverande samtal (MI), ADL och färdighetsträning.