Du är här

HVB Ungdomsboende

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-21 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår också personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk men som idag är drogfria.

Ungdomsboendet består av 10 st lägenheter i samma fastighet, samtliga med eget hushåll. På bottenplan finns en personallägenhet, boendet är bemannat dygnet runt. All behandling utförs individuellt och det finns inga gemensamma ytor eller gruppaktiviteter.

Verksamhetens mål är att genom träningsboende och behandling stärka ungdomens färdigheter inför ett självständigt fungerande liv. Hur boendet utformas beror helt på individens situation och planeras tillsammans med ansvarig socialsekreterare med utgångspunkt i ungdomens behov och önskemål.

Stödet kan bestå av praktisk hjälp t.ex. med ADL eller sysselsättning men kan även vara av mer terapeutisk karaktär med exempelvis Dialektisk beteendeterapi (DBT) eller Motiverande samtal (MI). I vår verksamhet utgår vi från att alla människor kan göra positiva förändringar i sina liv.