Du är här

HVB Bäckvägen

HVB Bäckvägen tar emot flickor och pojkar mellan 16-20 år. Vår grundidé är att ge stöd åt dem med störst behov, alternativt den målgrupp som skulle kunna påverkas negativt av att bo på ett kollektivt HVB. Detta för att minska påverkan från andra boende.

Välkommen till HVB Bäckvägen, där vi erbjuder en fristad i en fastighet med 8+8 lägenheter, var och en utrustad för eget hushåll. 

Personalen är närvarande dygnet runt och vi har en högre personaltäthet för att säkerställa en trygg miljö. Vår målsättning är en stödjande miljö som möjliggör personlig utveckling och välbefinnande.
  
Fokuset ligger på individuell behandling som anpassas efter varje ungdoms unika behov. 
Inga gemensamma aktiviteter eller utrymmen finns på boendet. Vi strävar efter att integrera sysselsättning, antingen genom skola eller praktik, och har en dedikerad praktiksamordnare.

Våra behandlingsmetoder inkluderar Kognitiv beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), re-PULSE, Motiverande intervju (MI), återfallsprevention (ÅP), ADL och färdighetsträning för att stödja varje individ på deras väg mot välmående.