Du är här

Stödboende Cityteamet

Verksamheten består av 20 lägenheter på olika adresser i centrala Linköping. Alla lägenheter är möblerade och basutrustade. Målgruppen är personer över 18 år med varierande psykosocial problematik, familjer med behov av stöd i föräldraskapet samt personer som lever i hederskontext.

Stödet är individanpassat och består t ex av stöd i ADL, stöd gällande sysselsättning och myndighetskontakter, stöd för föräldrar i anknytning och rutiner mm. Det finns alltid möjlighet att med kort varsel utöka stödet vid behov och det går även att få behandlande insatser, t ex DBT- samtal eller ÅP- samtal etc, via Active Omsorgs öppenvård. Personalen har språkkompetens såsom arabiska, dari, engelska, albanska mm.

Stödboende Cityteamet är den sista länken i Active Omsorgs vårdkedja och härifrån är målsättningen att personen ska klara ett eget boende och ett mer självständigt liv.

För kontakt och placeringsförfrågan:

Gunilla Hellström Johnsson, enhetschef 
0733 93 19 36, gunilla.h.johnsson@activeomsorg.se

Liza Lindbom, samordnare
0721 81 98 32, liza.lindbom@activeomsorg.se