Du är här

Stödboende Cityteamet

Målgruppen är personer över 18 år med varierande psykosocial problematik, unga föräldrar med behov av stöd i föräldraskapet samt personer som lever i hederskontext.

Verksamheten består av 20 lägenheter på olika adresser i centrala Linköping. Alla lägenheter är möblerade och basutrustade.

Vi är en verksamhet som skräddarsyr stödet utefter den enskildes behov. Vi erbjuder dagligt stöd i vardagen såsom att skapa rutiner och struktur men även praktisk hjälp vid exempelvis storhandling. Stödet kan innefatta hjälp vid kontakt med sjukvård, barnomsorg, skatteverket, försäkringskassan eller andra myndighetskontakter. Stödet inkluderar föräldrautbildning med fokus utifrån barnperspektivet på samspel mellan föräldern och barnet samt barnets utveckling.

Det finns alltid möjlighet att med kort varsel utöka stödet vid behov och det går även att få samtal med inriktning Dialektisk beteendeterapi (DBT) eller Återfallsprevention (ÅP) via Active Omsorgs öppenvård. Personalen har språkkompetens såsom arabiska, dari, engelska, albanska mm.

Stödboende Cityteamet är den sista länken i Active Omsorgs vårdkedja och härifrån är målsättningen att personen ska klara ett eget boende och ett mer självständigt liv.