Du är här

Stödboende Cityteamet

Verksamheten Cityteamet riktar sig till personer som är över 21 år och som är i behov av stöd i den vardagliga strukturen. Verksamheten passar personer som tidigare genomgått behandling, men är i behov av fortsatt stöd. Vi tar även emot familjer.

Människors behov ser olika ut. Vårt stöd varierar och kan omfatta grundläggande vardagliga moment. Det kan innefatta hjälp med schemaläggning och strukturer i relation till matlagning och andra vardagsrutiner, till ett mer omfattande stöd för människor med tidigare missbruksproblematik och andra risker för utanförskap. I stödet ingår samtalsstöd och ett aktivt arbete för att öka våra klienters sysselsättning. 

Active omsorg har ett eget samtalsteam med utbildade terapeuter inom DBT (dialektisk beteendeterapi), återfallsprevention, ERGT och RePulse. Vi har också ett föräldrastärkande program, Diamanten som lyfter viktiga teman både inom föräldraskap och barnets utveckling, detta genom teoretiska och praktiska moment.

Cityteamets stöd skräddarsys utifrån tre nivåer. För personer med ett lägre stödbehov till personer med ett mer omfattande behov av stöd där personal träffar personen vid flertalet tillfällen per dygn.