Du är här

HVB Pojkar

Målgruppen är pojkar i åldern 16-21 år som vistas i olämpliga miljöer, provat på droger och kriminalitet,  har relationssvårigheter och svårt med känsloreglering.

Active HVB Pojkar har 10 fullt utrustade lägenheter samt en större personallägenhet belägna i två trappuppgångar. I källaren har vi en lokal med gym och pingisbord. Våra klienter är alltid välkomna till personallägenheten. Boendet är bemannat dygnet runt.

Vi lägger stor vikt vid sysselsättning och antingen går klienterna i skolan, annars har vi väl upparbetade kontakter för praktik. Metoder vi använder oss av är dialektisk beteendeterapi (DBT), motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (ÅP).