Du är här

Familjestöd 0-20

Active Omsorgs Familjestöds målgrupp är barn och ungdomar mellan 0-20 år inklusive deras familjer.

Vi erbjuder omsorgsbedömningar till familjer där socialtjänst/barnomsorg har  en oro för att föräldern/föräldrarna behöver mer stöd. 

Familjerna ska efter bedömningen kunna få  rätt stöd gällande anknytning, inte har kunskap gällande föräldraförmåga, samspel mellan familjemedlemmarna, mentaliseringsförmågan hos föräldrarna och även den känslomässiga som det finns behov av, detta för att det ska bli ett sunt familjeklimat för barnen att växa upp i.

Vi träffar familjerna i deras hem för att få en inblick i hur deras vardag är och hur familjeklimat ser ut gällande anknytning, samspel och känslomässig förmåga hos föräldrarna olika tider på dygnet . 

Vi kan även erbjuda omsorgsbedömningar i något av våra  familjehem samt i vårt stödboende för vuxna (Cityteamet) där det finns personal dygnet runt som stöd. 

På Cityteamet kan hela familjen bo i egen lägenhet och personal finns dygnet runt för att stötta familjerna. Vårt team som gör omsorgsbedömningarna träffar familjen 2-3 ggr/vecka och har även tätt samarbete med boendepersonalen.

Omsorgsbedömningarna görs av vårt Familjeteam  på 2-3 per/team. både män och kvinnor  Familjeteamet jobbar även med IHF där vi arbetar intensivt med att förändra och skapa en god familjekultur. 

IHF är en evidensbaserad och manualstyrd metod där man jobbar med att stötta och vägleda familjerna utifrån deras resurser, vilket ger en bra kompetens för teamet att ha med sig i grunden.

 Vi utgår från behovsområden gällande föräldraförmåga, anknytning/känslomässig förmåga  och samspel mellan föräldrar och barn.

Metoden är från Utvecklingspsykologi, Systemteori och PYC (parenting young children) som är ett strukturerat föräldrastödsprogram för föräldrar med kognitiva svårigheter.