Du är här

Ungmo

Målgruppen är unga kvinnor i åldern från 16-25 år, som är gravida eller som har fått barn. Kvinnorna har bedömts vara i behov av stöd i sin föräldraroll och anknytning till barnet.

UngMo är ett litet HVB i Linköping. Verksamheten består av en stor lägenhet på bottenplan där varje enskild kvinna har ett eget möblerat rum tillsammans med sitt barn. Här finns gemensamma utrymmen såsom vardagsrum och kök, där vi ofta umgås tillsammans.

Vi skräddarsyr behandlingen utifrån individens behov, med fokus på föräldraförmåga och personlig utveckling. Vi arbetar med ett föräldraprogram, Diamanten, vilket har sin grund från ICDP (vägledande samspel) där vi lyfter viktiga teman både inom föräldraskap och barnets utveckling, detta genom teoretiska och praktiska moment.

Målet med verksamheten är att stärka kvinnorna till att bli trygga och självständiga i sitt föräldraskap.