Du är här

Stödboende Johannelund

Målgruppen är ungdomar och unga mammor i åldern 16-20 år som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredställande hemsituation. Förälder med ett barn kan placeras under förutsättning att den placerade inte brister i sin föräldraförmåga.

Stödboendet ligger i ett lugnt bostadsområde med ca 20 minuters gångväg till centrala Linköping och bra bussförbindelser. Verksamheten består av 20 lägenheter, samtliga belägna runt en gemensam innergård, med en personallägenhet i direkt anslutning till boendet. Tillgång till nattpersonal finns. 

Stödet anpassas efter ungdomens behov av stöd i vardagen men med stort fokus på daglig struktur, sysselsättning och ADL. Målsättningen är att ungdomen på sikt ska klara av ett eget boende och kunna leva ett självständigt liv.

De som bor hos oss kan ha bott på HVB-hem tidigare men kommer ibland till oss för en första placering. Vi har möjlighet att med kort varsel utöka stödet för en enskild ungdom och kan även tillfälligt eller för en längre period erbjuda plats på något av våra HVB-hem om behovet skulle uppstå. Just flexibiliteten och möjligheten att erbjuda klienten en vårdkedja där varje steg är förutsägbart, ser vi inom Active Omsorg som en av våra styrkor.