Du är här

Stödboende Johannelund

Active Omsorg har i januari 2020 öppnat ett nytt stödboende.

Verksamheten består av 15 lägenheter, samtliga belägna runt en gemensam innergård, med en personallägenhet i direkt anslutning till boendet. Målgruppen är ungdomar i åldern 16-20 år med varierande psykosocial problematik. Stödboendet ligger i ett lugnt bostadsområde med ca 20 minuters gångväg till centrala Linköping.

Det stöd ungdomarna får är mycket individanpassat men med stort fokus på daglig struktur, sysselsättning och ADL. Målet är ett fungerande självständigt liv. Ungdomarna som bor hos oss kan ha bott på HVB-hem tidigare men kommer ibland till oss för en första placering. Vi har möjlighet att med kort varsel utöka stödet för en enskild ungdom och kan även tillfälligt eller för en längre period erbjuda plats på något av våra HVB-hem om behovet skulle uppstå. Just flexibiliteten och möjligheten att erbjuda klienten en vårdkedja där varje steg är förutsägbart, ser vi inom Active Omsorg som en av våra styrkor.