Du är här

Skyddat Boende

Active omsorg erbjuder skyddat boende med personal tillgänglig dygnet runt.
Vi tar emot våldsutsatta kvinnor och män från 21 år med eller utan barn

Vi har ett stort antal möblerade lägenheter i varierande storlek, även husdjur får följa med till oss. Vi har kompetent utbildad personal som vid behov kan närvara på möten och finnas till stöd vid kontakt med olika myndigheter, såsom skatteverket, barnomsorg eller polismyndigheten etc. 

Den boende kan erhållas samtalsstöd minst en gång i veckan utifrån våld i nära relation och inre styrka. Vi använder oss av traumamedveten omsorg.

 Vi genomför PATRIARK vid behov och FREDA om behov finns. 

Active omsorg har ett eget samtalsteam med utbildade terapeuter inom DBT (dialektisk beteendeterapi), återfallsprevention, ERGT och RePulse.

Vid behov av föräldrastödjande insatser kan vi erbjuda vårt eget program Diamanten, vilken har sin grund från ICDP (vägledande samspel) där vi lyfter viktiga teman både inom föräldraskap och barnets utveckling, detta genom teoretiska och praktiska moment. Vi lägger stor vikt vid att stärka föräldern till att bli trygga och självständiga i sitt föräldraskap.

Vid behov finns vi behjälpliga till att koppla in Barn- och ungdomspsykiatri - BUP, MVC, psykiatri, primärvård och andra kvinnojourer. 

För oss är det viktigt att samverka med dig som uppdragsgivare för att anpassa stödet runt den boende på bästa möjliga sätt.  Vi har hög tillgänglighet och säkrar upp vid transporter, rättegångsmedverkan eller umgängen under skyddsplaceringen.