Du är här

2020-03-16

Active Omsorgs åtgärder med anledning av coronaviruset

Den här informationen vänder sig främst till dig som är vårdnadshavare eller närstående till någon som bor på något av våra behandlingshem eller stödboenden. Informationen här kommer att uppdateras löpande vid behov när det gäller Active Omsorgs generella arbete gällande Covid-19. För specifik information gällande din närstående sker informationen som vanligt från personal på boendet.

I detta fall med eventuell spridning av Covid-19 har vi beredskap för att snabbt kunna isolera ungdomar och vuxna som bär på smitta, med bibehållet personalstöd.

Active Omsorgs samtalsteam har tagit fram ett material för hur man kan prata med ungdomar och oroliga vuxna om Coronaviruset. Personalen på våra HVB- hem och Stödboenden kommer att arbeta utifrån detta materialet i samtal med ungdomar.

Active Omsorg har sedan tidigare en väl utarbetad krisberedskap för att hantera liknande situationer som denna. Som extra stöd har vi även Team Olivias beredskapsgrupp att tillgå.

Team Olivia har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser som spridningen av Coronaviruset. Team Olivia tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som de nordiska folkhälsomyndigheterna går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare.

I samtliga våra verksamheter finns en god vana att hantera smittsamma sjukdomar, som till exempel säsongsinfluensa och maginfluensa. Som alltid gäller att Team Olivias medarbetare stannar hemma om de är sjuka. Det finns också en beredskap för att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

En beredskapsgrupp har tillsatts på Team Olivia med ledning av kvalitetschef Åsa Walderik som bevakar läget och ändringar i Folkhälsomyndighetens råd. Gruppen samordnar kommunikationsinsatser fortlöpande till chefer och medarbetare i varje land där Team Olivia har verksamhet. Vi informerar även berörda så att de känner sig trygga med hur vi agerar för att bäst kunna skydda våra personer som bedöms befinna sig i högriskgrupper.

En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vårt arbete.  Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. 

Vid frågor kontakta gärna i första hand verksamhetsansvarig eller Hälso- och sjukvårdschef Karin Winther på karin.winther@olivia.se eller Kvalitetschef Åsa Walderik på asa.walderik@olivia.se