Du är här

2020-03-16

Active Omsorg startar skyddat boende.

Har du en klient som behöver skydd?

Active omsorg erbjuder nu skyddat boende med personal tillgänglig dygnet runt.
Vi tar emot våldsutsatta kvinnor och män från 21 år med eller utan barn.

Vi har ett stort antal möblerade lägenheter i varierande storlek, även husdjur får följa med till oss. Vi har kompetent utbildad personal som vid behov kan närvara på möten och finnas till stöd vid kontakt med olika myndigheter, såsom skatteverket, barnomsorg eller polismyndigheten etc. 

Den boende kan erhållas samtalsstöd minst en gång i veckan utifrån våld i nära relation och inre styrka. Vi använder oss av traumamedveten omsorg.

 Vi genomför PATRIARK vid behov och FREDA om behov finns. 

Active omsorg har ett eget samtalsteam med utbildade terapeuter inom DBT (dialektisk beteendeterapi), återfallsprevention, ERGT och RePulse.
 

Vid behov av föräldrastödjande insatser kan vi erbjuda vårt eget program Diamanten, vilken har sin grund från ICDP (vägledande samspel) där vi lyfter viktiga teman både inom föräldraskap och barnets utveckling, detta genom teoretiska och praktiska moment. Vi lägger stor vikt vid att stärka föräldern till att bli trygga och självständiga i sitt föräldraskap.

Vid behov finns vi behjälpliga till att koppla in Barn- och ungdomspsykiatri - BUP, MVC, psykiatri, primärvård och andra kvinnojourer. 

För oss är det viktigt att samverka med dig som uppdragsgivare för att anpassa stödet runt den boende på bästa möjliga sätt.  Vi har hög tillgänglighet och säkrar upp vid transporter, rättegångsmedverkan eller umgängen under skyddsplaceringen.

​Kontakt:
Thommie Carlsen, placeringskoordinator
072 - 179 35 03 

thommie.carlsen@olivia.se

Hanna Holmgren, verksamhetschef

076 - 526 83 09
hanna.holmgren@activeomsorg.se

Fler nyheter

Team Olivias insamling till unga funktionsnedsatta i Ukraina
2022-06-02

Team Olivias insamling till unga funktionsnedsatta i Ukraina

Team Olivias insamling till organisationen Open Hearts, som arbetar för funktionsnedsatta barn och unga i krigets Ukraina, har gett resultat! Tack vare fantastiska initiativ har vi kunnat skicka ner utrustning som de behöver och fler beställningar är på gång.