Du är här

HVB Sandgatan Ungdomsboende

Active Omsorg har i mars 2020 öppnat ett nytt ungdomsboende

Målgruppen är ungdomar i åldern 16-20 år med psykosocial problematik, som vistas i olämpliga miljöer eller som tidigare fått behandling för drogmissbruk men som idag är drogfria.

Ungdomsboendet består av 8 st lägenheter i samma fastighet, samtliga med eget hushåll. På bottenplan finns en personallägenhet och boendet är bemannat dygnet runt.

Verksamhetens mål är att genom träningsboende och behandling stärka ungdomens färdigheter inför ett självständigt fungerande liv. Hur boendet utformas beror helt på individens situation och planeras tillsammans med ansvarig socialsekreterare med utgångspunkt i ungdomens behov och önskemål.

Stödet kan bestå av praktisk hjälp t ex med ADL eller sysselsättning men kan även vara av mer terapeutisk karaktär med exempelvis DBT eller MI-samtal. I vår verksamhet utgår vi från att alla människor kan göra positiva förändringar i sina liv.