Du är här

HVB Flickor Lägenhet

Active HVB flickor lägenhet är ett litet och familjärt boende där en intensiv behandling bedrivs. Vi har ett unikt koncept som är framtaget för att kunna tillgodose behov hos flickor eller transpersoner,  som är svåra att tillfredsställa på mer traditionella HVB. Verksamhetens målsättning är att fylla en lucka där placering hos oss kan förhindra en tvångsplacering och ge stöd åt dem med störst behov.

Vi har hög personaltäthet och personal med olika specialinriktningar inom området psykosocialt behandlingsarbete och har därmed möjlighet att skräddarsy behandlingen utifrån ungdomarnas behov. Vi är alltid minst tre personer i tjänst och kan vid behov vara med flickan i hennes lägenhet dygnet runt. Boendet är utformat för att ge en så familjär atmosfär som möjligt. Flickorna bor helt separerat från varandra i varsin trerumslägenhet om sovrum, vardagsrum, kök, badrum samt personalrum vilket gör det möjligt att bemanna lägenheten även nattetid.

Vi har ett salutogent förhållningssätt och eftersträvar att flickorna som bor hos oss ska kunna ha en fungerande vardag med god struktur. Basen i vår värdegrund är att alla människor alltid gör så gott de kan i alla situationer.

Vi är flexibla och utgår ifrån tankesättet att vi ska anpassa metoden utifrån ungdomens förutsättningar, snarare än att pressa in personen i ett på förhand färdigt koncept. Vi vet att människor ibland behöver många chanser för att våga bryta destruktiva mönster och ger därför inte upp på våra ungdomar så länge vi kan arbeta behandlande med dem. En förutsättning för att kunna arbeta så är en tät dialog med ansvarig socialsekreterare samt samverkan med andra instanser och myndigheter.

Målgrupp: Flickor eller transpersoner i åldern 14 till och med 21 med psykosocial problematik.

Vi arbetar med flickor med kriminalitet, begynnande missbruk, gränssättning- och beteendeproblematik.  Det är vanligt förekommande med neuropsykiatriska diagnoser, personlighetsstörningar, självskadeproblematik, suicidtankar och relationella svårigheter. En del som kommer till oss har en familjesituation som är farligt för dem på grund av utsatthet för hot och våld.

Platser: 5

Behandlingsmetoder:
DBT, MI, Återfallsprevention, Färdighetsträning, ADL,

Detta boende har möjlighet att erbjuda terapi i grupp eller individuellt med diplomerade DBT-terapeuter vilka är anslutna till organisationen.