Du är här

HVB Flickor

Vi tar emot flickor i åldern 14-21 med psykosocial problematik

Active HVB Flickor bedriver individanpassad behandling där målsättningen är att ungdomarna efter genomförd behandling har verktyg utifrån ålder och mognad att använda de möjligheter samhället ger samt veta sina rättigheter och skyldigheter. Metoder som vi arbetar efter är framförallt DBT (dialektisk beteende terapi), och MI (motiverande samtal).

Active HVB flickor - Grebo/Björntorp

Active HVB flickor - Grebo/Björntorp består av två kollektivboenden med fem respektive sex platser ca två mil utanför Linköping. På ena stället har vi djur, bl.a. höns, kaniner, katter och får. Det andra stället är helt allergivänligt.